phone649 398 101
email info@centrebenenzon.cat
Capacitació

•Organització del temps de la formació Tècnic MBMt

•Treballs de síntesi de nivell•La monografia final

•Certificacions i Registre

•Bibliografia recomanada

Horaris De 9.30 a 18.30 h, amb un descans d’una hora dee 13.30 a 14.30.

Lloc Aurea Social, c. de Sardenya, 263, Barcelona

 

Resum de l’organització del temps de la formació Tècnic MBMt

La formació comprèn un total de 100 hores de les quals:

- 64 hores de formació
- 20 hores de supervisió
- 12 sessions de musicoteràpia individual
- 4 hores exposició monografies

Cal el 100% d’assistència i permanència; per això l’organització us demana el màxim de puntualitat possible per 
deferència als magísters formadors i en consideració a la resta de l’alumnat.
Consta de quatre nivells especialitzats. La durada de cada nivell és de setze hores dividides en dos dies; normalment,
caps de setmana.
Tots els nivells estan organitzats com a seminaris teòric-pràctics, amb la filosofia self-experience i impartits únicament 
per Magisters del Model Benenzon de Musicoteràpia.

Primer nivell: Comprensió de la teoria i el model Benenzon mitjançant la seva pràctica

Segon nivell: Els testimonis dels recursos no-verbals. La tècnica en musicoteràpia 
NOTA: A partir del tercer nivell el grup queda tancat. És a dir, no s’afegirà cap altre alumne/a i el grup resta compromès
a finalitzar la formació.

Tercer nivell: La musicoteràpia individual

Quart nivell: A la recerca de l’ISO 
Està dedicat al reconeixement de l’ISO de cadascun dels participants mitjançant l’ISO en interacció.

Per a dur a terme una correcta formació, es requereix intercalar hores de supervisió les quals ajudaran a comprendre
i assimilar el Model Benenzon.

Hores de Supervisió i de Teràpia individual
Procés formatiu, didàctic i terapèutic personal adreçat als propis terapeutes. Tota persona dedicada a la teràpia necessita experimentar en sí mateixa allò que proposa terapèuticament.

La formació MBMT consta d’un mínim de 20 hores de supervisió de la clínica a pacients mitjançant musicoteràpia, pràctiques d’estudiants o terapeutes que treballin des del no-verbal, projectes MBMt o aquells on el vincle no-verbal és important, o quan el professional considera adient una supervisió sobre la seva tasca.

A les sessions de supervisió s’hi pot assistir com a ponent o com a observador/a i en tenen diferents formes de presentació no excloents:
• Presentació oral del cas,
• La presentació amb sistema d'àudio-visuals.
• La dramatització de les sessions presentades, role playing.

És aconsellable que tot l’alumnat sigui supervisat com a ponent i com a observador/a ja que, aquest últim, pren alhora una paper actiu dins la supervisió.
Les sessions de supervisions consten d’un mínim de dos casos a supervisar proposats per l’alumnat, fins a quatre en una jornada.
Segons la quantitat de casos a supervisar, duem a terme mitja jornada de supervisió (4 hores) o jornada sencera (8 hores).

Treballs de síntesi de nivell
Al finalitzar cada nivell caldrà presentar un treball escrit que reculli l’assimilació teòrica del MBMT i la experiència vivencial pròpia. Per tant, cada treball és personal i únic.
IMPORTANT: El termini de presentació de cada treball de síntesi finalitza quinze dies abans del següent seminari de Nivell. No presentar el treball implica la repetició del Nivell corresponent.

La monografia final
És una síntesi escrita sobre el treball teòric i pràctic dut a terme per cada alumne en el seu procés formatiu. També pot tractar aplicacions o investigacions musicoterapèutiques treballades per l’alumne dins del Model Benenzon. Tanca el recorregut de formació com a tècnic MBMT.

Certificacions i Registre
Per obtenir el títol acreditatiu com a Tècnic en el Model Benenzon de Musicoteràpia no verbal, caldrà:
- Assistir i participar en tots els seminaris de formació durant els quatre nivells. Recordem: assistència del 100%.  
- Presentar els treballs escrits de comprensió i assimilació de cada Nivell estudiat.  
- Realitzar un mínim de 20 hores de supervisió i 12 sessions de Musicoteràpia individual.  
- Presentar el treball de memòria de fi de formació: Monografia final.

 El títol serà expedit pel Centre Benenzon Catalunya, entitat avalada per la Fundación Benenzon i reconeguda pels seus Centres adscrits arreu del món.
L’alumnat rebrà de cada nivell superat el certificat corresponent, enumerat i registrat en els Llibres del CBC.  

Una vegada finalitzada la formació completament, l’alumne/a rebrà també una certificació acreditativa de les 
hores self experience.

Bibliografia recomanada 
La Nueva Musicoterapia: Edición corregida y aumentada. Editorial Numen, Colaboradores: Violeta de
Gainza y Gabriela Wagner.
Manual de Musicoterapia: Editorial Paidos Iberica.
Teoría de la Musicoterapia: Editorial Mandala - Barcelona
Aplicaciones clínicas de la Musicoterapia: Editorial Lumen- Buenos Aires, Argentina.- 2000.
Musicoterapia -De la teoría a la práctica: Editorial Paidos -Barcelona 2000-

 

icon
El modelo no verbal estabelece la posibilidad de un vínculo en donde el paciente narra el paesaje de su dolor desde otro lugar

COLABORADORES
  • partner 1
  • partner 2
  • partner 3
  • partner 4
  • partner 5
  • partner 6