phone649 398 101
email info@centrebenenzon.cat
SUPERVISIÓ

Supervisió MBMt (vull saber +)

La supervisió té com a objectiu promoure els objectius per al seu examen i la comparació amb la relació de la musicoteràpia i analitzar les experiències i els conflictes dels operadors.

Permet obtenir una millor capacitat per relacionar-se amb els pacients mitjançant una major consciència de si mateixos i de la seva manera de comunicar-se.

La comparació també pot representar un moment important per enriquir el patrimoni d'habilitats específiques, augmentar el potencial personal mitjançant una gamma més àmplia de possibilitats per a l'acció.

La supervisió es la continuació de la capacitació en processos de comunicació i la estimulació de les zones creadores de cadascú.

La supervisió permet al professional:

•acceptar diferents mirades entorn del procés que es desenvolupa,

•estimular la seva creativitat,•trobar nous camins d’abordatge,•re-conèixer-se,

•adquirir nous recursos no pensats,

•re-parar-se del desgast,•des-intoxicar-se,•revisar plantejaments,

•prendre distància del procés per tenir una visió més global i menys afectada emocionalment,

•adonar-se de l’evolució del procés musicoterapèutic,•establir possibles enquadraments d’investigació,

•reflexionar sobre aspectes de l’ètica professional,

•adonar-se de les relacions amb la Institució on es treballa, i com aquestes poden afectar a la intervenció terapèutica.

El Centre de Musicoteràpia Benenzon de Catalunya organitza reunions de supervisió individual i de grup sobre diverses modalitats:

• Supervisió Clínica: adreçada a casos clínics que el musicoterapèuta vulgui supervisar des del model Benenzon.

• Supervisió de Projectes MBMT: adreçada a aquells projectes on el vincle no verbal és important i que el professional considera adient una supervisió prèvia.

• Supervisió Global: supervisió de pràctiques d’estudiants o terapeutes que treballin des del no-verbal (no musicoterapèutes), etc.

Podeu presentar on-line una proposta per a Supervisar des de la visió MBMT.

 

Musicoteràpia Model Benenzon de Terapia no verbal

Model de Guió de Supervisió

• Supervisió Clínica

1.Enquadrament general (on, amb qui, per a qui)

1.1. Informació sobre el context de treball

1.2. Informació sobre el grup de treball

1.3. Informació sobre el projecte de treball

2. Resumen de la història amb el/els pacient/s

2.1. Informacions sobre el pacient

2.2. Informacions sobre el “setting” (espai de treball) amb aquest/s pacient/s

2.3. Relat de la primera sessió realitzada

2.4. Relat sessió més difícil (si cal)

2.5. Expressar aspectes que representin dificultats pel terapeuta i que es vol que siguin abordats i comentats en la supervisió

3. Modalitat de presentació (indicar la modalitat escollida de presentació de la tasca a supervisar)

3.1. Relat escrit i presentació verbal, eventualment pot anar (no cal) acompanyat amb fotos, material d’àudio o material de vídeo

3.2. Relat escrit i presentació a través d’una posada en escena “rol playing” d’una sessió a supervisar (pot demanar-se col·laboració pels diferents papers de Mta., pacient i d’altres).

EXTENSIÓ RELAT ESCRIT: MÍNIM 3 i MÀXIM 5 PÀGINES (presentar amb 15 dies d’antelació)

Supervisió de Projectes MBMT: adreçada a aquells projectes on el vincle no verbal és important i que el professional considera adient una supervisió prèvia.

Supervisió Global: supervisió de pràctiques d’estudiants o terapeutes que treballin des del no-verbal (no

icon
El modelo no verbal estabelece la posibilidad de un vínculo en donde el paciente narra el paesaje de su dolor desde otro lugar

COLABORADORES
  • partner 1
  • partner 2
  • partner 3
  • partner 4
  • partner 5
  • partner 6