phone649 398 101
email info@centrebenenzon.cat
TEMARI

TEMARI
Formació en Tècnic no verbal Benenzon (TNVB)

1.Primer Nivell TNVB
2.Segon Nivell TNVB
3.Tercer Nivell TNVB
4.Quart Nivell TNVB
5.Cinquè Nivell TNVB
6.Sisè Nivell TNVB

NIVELLS REQUERITS PER AL TÍTOL DE TÈCNIC EN LA TERÀPIA NO VERBAL Benenzon

1) Nivell d'introducció: PRIMER NIVELL: "De la teoria a la pràctica de la Teràpia no verbal Benenzon"

Objectiu: Obtenir un nivell d'aprenentatge inicial sobre la teoria de la comunicació no verbal i un sistema d'entrenament per a la comprensió i ús dels elements corpori-sonors-no verbals, per tal de capacitar-se en processos de percepció, comunicació i expressió per ajudar, així, a millorar la qualitat de vida de l'altre ésser humà.

A través de 16 hores en 2 jornades de Teràpia no verbal Benenzon Didàctica.

Continguts:

1. Teoria de la Teràpia no verbal Benenzon. El psiquisme humà.
2. El principi de la ISO. Els ISOS Universal, Gestàltic, Cultural, Grupal.
3. Relació i comunicació en musicoteràpia.
4. Els mediadors. L'ús dels recursos noverbals.
5. Transferència i contratransferència.
6. Terapeuta benenzonià i coterapeuta.
7. Els fenòmens en l'espai vincular o relacional.
8. Les històries pre i noverbales.
9. Re-creació d'instruments noverbales.
10. Els temps biològics, de latència, terapèutics.
11. El ISO en interacció.
12. Comprendre les conductes ètiques d'un enquadrament no verbal.
13. Enquadrament terapèutic Benenzon.

Treball de reflexió personal de 5 hores en relació amb el primer nivell.

2) Nivells d'Aprofundiment:

Objectiu:

Obtenir un aprenentatge en profunditat d'una teoria de la comunicació no verbal i un sistema d'entrenament per a la comprensió i ús dels elements corpori-sonors-no verbals amb la finalitat de capacitar-se en processos de percepció, comunicació i expressió per ajudar a millorar la qualitat de vida de l'altre ésser humà.

Requisit: Tenir realitzat prèviament el 1r Nivell d'introducció a la Teràpia no verbal Benenzon.

SEGON NIVELL: "Els testimonis dels recursos no verbals" (total de 34h)

Nivell de 16 hores en 2 jornades de Teràpia no verbal Benenzon Didàctica, més 8 hores de supervisió, més 4h de teràpia individual.

Objectiu: Aprendre a través del desenvolupament de quatre sessions de grup el llenguatge del no verbal i començar a comprendre la importància de la supervisió.

Reconèixer els fenòmens de regressió, ritualització i repetició.
Practicar l'ètica del Model. Escoltar, acollir, percebre, esperar, atendre.

Continguts:

1. La lectura dels codis no verbals
2. Entrenament en les 15 regles tècniques
3. Protocol·lització de les sessions
4. Entrenament en el descobriment de la memòria no verbal i la memòria arcaica.

Treball de reflexió personal de 5 hores en relació amb el segon nivell

 

TERCER NIVELL: "La teràpia no verbal individual" (total de 34h)

Nivell de 16 hores en 2 jornades de Teràpia no verbal Benenzon Didàctica, més 8 hores de supervisió, més 4h de teràpia individual.

Objectiu: Acceptar al pacient i emplenar el seu historial.
Desenvolupar un procés terapèutic de quatre sessions individuals.
Sentir el que succeeix en la relació. Aprofundir en la importància de la supervisió i veure els conceptes que no estiguin clars.

Continguts:

En aquest nivell s'exercita:
1. El reconeixement dels fenòmens transferencials i contra-transferencials en el no verbal,
2. El procés terciari,
3. Les alternatives de la trans-cultura, trans-temporalitat, i la trans-espacialitat.

Aquest nivell és El cor de la TNVB Didàctica on els alumnes es relacionen entre ells.

Treball de reflexió personal de 5 hores en relació amb el tercer nivell.

 

QUART NIVELL: "A la recerca de l’ISO" (total de 34h)

Nivell de 16 hores en 2 jornades de Teràpia no verbal Benenzon Didàctica, més 8 hores de supervisió, més 4h de teràpia individual.

Objectiu:
Reconèixer l'ISO de cada un dels integrants del grup.
Posar en marxa l’ISO en Interacció.
Descobrir l’SO GRUPAL
Estimular el desenvolupament del fenomen totèmic

Continguts:

Totes les persones tenen un ISO que les caracteritza, el que els diferencia de les altres, un cúmul d'energies.
1. Teoria dels ISO a través de la Teràpia no verbal Benenzon
2. ISO Universal
3. ISO Gestàltic
4. ISO en Interacció
5. ISO Cultural
6. El ISO En grup
7. Teoria de la comunicació no verbal
8. Protocols de les sessions,
9. La memòria no verbal i la memòria arcaica.

Treball de reflexió personal de 5 hores en relació amb el quart nivell

 

CINQUÈ NIVELL: "Aplicacions Clíniques del Model" (total de 22h)

Per exemple, a l'Alzheimer-Coma-Autisme-Dolor Crònic.

Nivell de 16 hores en 2 jornades de Teràpia no verbal Benenzon Didàctica

Objectiu:

Conèixer l'adaptació de la Teràpia no verbal Benenzon a les patologies en qüestió.
Practicar l'emplenat de protocols d'una forma dinàmica i flexible com a testimoni del no verbal.
Aprendre a integrar-se en equips multi i intra-disciplinaris.
Comprendre les conductes ètiques d'un enquadrament no verbal.

Continguts:
1. L'enquadrament terapèutic de les patologies a desenvolupar.
2. La funció del terapeuta no verbal en equip multidisciplinari.
3. Protocols per a les sessions.
4. Ètica i institució.
5. L'aplicació clínica del model.
6. Detectar els No-out i els Co-out.

 

SISÈ NIVELL: "El joc del mirall i la seva foscor" (total de 36h)

Nivell de 16 hores en 2 jornades de Teràpia no verbal Benenzon Didàctica, més 8 hores de supervisió, més 6h de teràpia individual.

Objectiu:
Aprendre el joc del mirall i la creació de nous conceptes que integren els anteriors a través de l'experiència clínica en la Teràpia no verbal Benenzon Didàctica.

Continguts:
1. Revisió de la metodologia i filosofia del model.
2. La creativitat en el model.
3. La percepció i els sentits.
4. El joc, el silenci, la foscor, el mirall.
5. Codis no verbals.

Per als nivells 5 i 6, 4 de les 20 hores són de supervisió, que pot realitzar-se individualment o en grup.

Supervisió i Teràpia no verbal Benenzon.

Supervisió: 32 hores, individual o grupal (incloses en els nivells).

Supervisió: La supervisió és la continuació de la capacitació en processos de comunicació i l'estimulació de les zones creadores de cadascú.

Objectius: La supervisió li permet al professional salvaguardar la seva integritat i, a més:
1) Acceptar diferents mirades sobre el procés que desenvolupa.
2) Estimular la seva creativitat.
3) Trobar nous camins d'abordatge.
4) Re-conèixer-se.
5) Adquirir nous recursos no pensats.
6) Re-parar-se en el desgast.
7) Des-intoxicar.
8) Revisar plantejaments.
9) Prendre distància del procés per tenir una visió més global i menys afectada emocionalment.
10) Donar-se compte de l'evolució del procés musicoterapèutic.
11) Establir possibles enquadraments d'investigació.
12) Reflexionar sobre aspectes de l'ètica professional.
13) Prendre consciència de les relacions amb la institució on es treballa, i com aquesta pot afectar la intervenció terapèutica.

Teràpia no verbal Benenzon individualincloses en els nivells).

Objectiu: Vivenciar el procés d'acompanyament i escolta a l'altre, de manera individual, propiciant la creació d'un espai d'intimitat i confiança en on poder experimentar el procés relacional vincular entre el TNVB i el pacient, en un temps i espai que permeti l'obertura de canals de comunicació, a través de la comunicació no verbal.

MT Individual: 18 hores de teràpia individual.

Monografia final (50 hores)

Escrit que reculli la memòria no verbal de les vivències en la formació de la Teràpia no verbal Benenzon; els conceptes que més han interessat de la teoria i metodologia, i finalment, sobre aspectes personals que han canviat durant o pel procés de formació en la Teràpia no verbal Benenzon.

Es contempla com a treball alternatiu elaborar un text original sobre algun aspecte clínic, filosòfic o vivencial de la Teràpia no verbal Benenzon.

 

RECONEIXEMENT AL FINALIZAR LA FORMACIÓ DE TÈCNIC COM A TNVB DE 232 HORES DE FORMACIÓ, 23 HORES DE SUPERVISIÓ, 18 HORES DE TERÀPIA INDIVIDUAL I 232 HORES DE SELF-EXPERIENCE.

 

Dates i inversió ---oooOOOooo--- Inscripció on-line

icon
El modelo no verbal estabelece la posibilidad de un vínculo en donde el paciente narra el paesaje de su dolor desde otro lugar

COLABORADORES
  • partner 1
  • partner 2
  • partner 3
  • partner 4
  • partner 5
  • partner 6