phone649 398 101
email info@centrebenenzon.cat
MBMT Aplicacions Clíniques

Aplicacions

Creat fa més de trenta anys, el Model Benenzon de musicoteràpia (MBMT) té la seva pròpia literatura sobre aplicacions musicoterapèutiques en el camp clínic i la prevenció primària.

Metodologia general d’intervenció

La metodologia general d’intervenció MBMT té com a objectiu fonamental establir i desenvolupar una relació terapèutica no verbal entre el musicoterapèuta i el pacient o grup de pacients.

Basses per a la intervenció:

•Existència de un contracte terapèutic
•Anàlisi de la situació inicial i projecte d’intervenció
•Eventualment és recomana la constitució d’un grup de treball interdisciplinari

Execució de la intervenció:
•Diagnòstic (fitxa musicoterapèutica, test d’enquadrament no verbal, sessions d’observació - MBMT)
•Teràpia (sessions de musicoteràpia, setting, protocols, supervisió - MBMT)
•Eventual i recomanat treball interdisciplinari
•Finalització de la intervenció

Àmbits de tractament

•L'anorèxia i trastorns alimentaris
•Estrès
▪La prevenció primària (escoles, hospitals, la integració i inclusió dels nens en el context escolar i comunitari)
•Ansietat
•Autisme
▪Alzheimer
•El dolor crònic
•L'embaràs i el postpart
▪L'insomni, la hipertensió i parasòmnies•Hiperactivitat
•Pèrdua d'audició
▪Parkinson
•La psicosi i trastorns psiquiàtrics
•Problemes emocionals
▪La síndrome de Down
•Estats vegetatius i Coma.
•Amb nadons prematurs
▪Presa de consciència
•Dèficit d'atenció
•Les depressions
▪Demència
•La discapacitat física
•Trastorns de l'estat d'ànim

icon
El modelo no verbal estabelece la posibilidad de un vínculo en donde el paciente narra el paesaje de su dolor desde otro lugar

COLABORADORES
  • partner 1
  • partner 2
  • partner 3
  • partner 4
  • partner 5
  • partner 6