Aplicacions Clíniques

Aplicacions

Creat fa més de 50 anys, el Model Benenzon de musicoteràpia (MBMT) té la seva pròpia literatura sobre aplicacions musicoterapèutiques en el camp clínic i la prevenció primària.

Metodologia general d’intervenció

La metodologia general d’intervenció MBMT té com a objectiu fonamental establir i desenvolupar una relació terapèutica no verbal entre el musicoterapèuta i el pacient o grup de pacients.

Àmbits de tractament

•L’anorèxia i trastorns alimentaris
•Estrès
•La prevenció primària (escoles, hospitals, la integració i inclusió dels nens en el context escolar i comunitari)
•Ansietat
•Autisme
•Alzheimer
•El dolor crònic
•L’embaràs i el postpart
•L’insomni, la hipertensió i parasòmnies•Hiperactivitat
•Pèrdua d’audició
•Parkinson
•La psicosi i trastorns psiquiàtrics
•Problemes emocionals
•La síndrome de Down
•Estats vegetatius i Coma.
•Amb nadons prematurs
•Presa de consciència
•Dèficit d’atenció
•Les depressions
•Demència
•La discapacitat física
•Trastorns de l’estat d’ànim